Ironage.dk

Rekonstruktion af fortiden

Ironage.dk

Velkommen

jeg er ved at opbygge hjemmesiden og den vil derfor ikke have et fast udtryg eller indhold endnu.

 

Jernalderen i Danmark er en historisk periode der strækker sig over ca 1000 år fra år xxx f.kr. til xxx e.kr. Perioden er præet af at jden ny "opfindelse", Jernet, begynder at spilde en role i livet. og ender ved overgangen til vikingetiden. Udviklingen i denne periode er meget stor og der er ændringer i alt fra dagligdags ting til somfundsstrukturen og det meste her ind imellem. Derfor er det nærmest en umuglighed at klarlægge hele perioden i detaljer uden at det vil blive et enormt omfattende marteriale. En hjemme side om jernalderen kan derfor enten være et generelt overblik over perioden eller også kan den gå ned i detaljer for en mere snæver periode. Denne hjemme side har jeg derfor valgt skal gå i detaljer om en relativ snæver del af periode nærmer bestemt årene 200-350 e.kr.. Det er ikke alle dele af livet i jernalderen der liger fundmaterial inden for denne periode og i de tilfælde vil jeg gå uden for perioden men så tæt på denne periode som der ligger et tilpas mængde marterialer til at man kan tolke på det.

 

Hvorfor vælge lige nøjagtigt denne periode? Ja det korte svar er jo at det er den periode jeg finder mest spændene. Men noget af grunden til dette er at der i denne periode sker/er sket store ændringer ikke bare i det teritorie vi idag kalder danmark, men i lige så høj grad i omverdnen omkring os. Dertil kommer der fra denne periode forligger mange fund og især våbenfund af propration er som ikke er set fra tidliger perioder i danmark. Af våben offerfund er især 3 virkelige interrassante i forhold til det store billede af denne periode. Dette drejer sig om den 3 nedlægning i Viemose, Hovednedlægningen i Thorsbjerg mose samt hovedofferet i Illerup ådal. Disse 3 ofringer peger alle sammen på angreb fra samme område i norge inden for en relativ kort tidsperiode og især Viemose og Thorsbjerg er dateret til at være meget tæt på hindanden. I Viemose er der fundet spyd og lanser i et antal der tyder på en hær på over 500 mand. I Thorsbjerg mose er der ikke bevaringsforhold for jern og derfor har man ikke kunne finde ud af hvor mange mand hæren tyder på at have været på, men der er ud fra de fund der er gjort været tale om en ikke uanselig størrelse om end måske knap så stor som i Viemose. I illerup ådal er langt fra hele området udgravet og derfor er et antal af kriger heller ikke her muligt at fuldt ud angive, men ud fra det funde marteriale tyder det på en hær på mindst 1000 mand. Vi har derfor at gøre med en tidsperiode hvor man fra et "fyrstesæde" i vest Norge har af 2 omgange inden for ca 100 år sendt en 1000 mands stor hær afsted for at blive nedkæmpet i det vi idag kalder danmark... men hvorfor? og nok så vigtigt, hvor mange vellykket togter har der så været?. Her til kommer at de største skibe man har fundet fra denne periode er af den type som er fundet i nydam. Lastet med proviant og hæste samt andet forsyninger til et sådanne togt er det nok ikke sandsynligt at det har kunne transportere væsentligt over 30-40 mand pr skib. Så fremt i fald man ikke har haft væsentligt større skibe på den tid er der alså tale om en flåde af mindste 25-30 krigsskibe der er sendt afsted. Dette tyder på en væsentlig størrer struktur i samfundet end man normalt tillægger denne tidsperiode hos de fleste folk. Alt dette gør at jeg syns denne periode hvor vi ser de første tegn på alt dette er så spændene og derfor er det den jeg har udvalgt.